Aktualności

Zakończono prace nad projektem klimatyzacji w lokalu usługowym w Krakowie.

Biuro projektowe otrzymało zatwierdzenie projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Projekt otrzymał pozwolenie na budowę oraz ruszono z pracami wykonawczymi.