Architektura mieszkaniowa

  • Domy jednorodzinne, bliźniacze;
  • Zabudowa szeregowa;
  • Budynki wielorodzinne;
  • Wille, rezydencje;
  • Domy opieki;
  • Budynki komunalne;
 •  

Architektura komercyjna

 • Restauracje, zajady, hotele;
 • Galerie, centra handlowe;
 • Obiekty handlowe, sklepy, banki;
 • Gabinety SPA, kosmetyczne, fryzjerskie;
 • Stacje benzynowe;
 • Garaże wielopoziomowe;

Architektura użyteczności publicznej

  • Szkoły, przedszkola, żłobki;
  • Obiekty sportowe, sale gimnastyczne,  baseny,
  • Obiekty służby zdrowia, przychodnie , gabinety lekarskie, szpitale;
  • Muzea, kina, teatry;
  • Budynki administracyjne, państwowe, biurowe;
 •  

Architektura przemysłowa

  • Hale przemysłowe, hale produkcyjne, magazynowe, pawilony;
 •  

Architektura sakralna

 

 • Projekty zmian sposobu użytkowania;

 • Projektowanie przebudowy obiektów istniejących;

 • Adaptacja projektów gotowych/typowych;

 • Inwentaryzacja architektoniczna;

 • Ekspertyza budowlana stanu istniejącego;

 • Świadectwa energetyczne;

 • Kosztorysy budowlane;

 • Nadzór inwestorski;

 • Wizualizacje komputerowe 3D;

 •  
 •  
Zobacz kompleksową zawartość opracowania

Etap I

Spotkanie z Inwestorem w celu ustalenia preferencji, oczekiwań oraz wstępnych założeń projektowych;

Zapoznanie się z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego względem projektowanego obiektu na działce Inwestora;

Po decyzji o podjęciu współpracy -Podpisanie umowy;

Wizja lokalna na terenie inwestycji;

Inwentaryzacja architektoniczna wg potrzeb Inwesotra;

Etap II

Koncepcja architektoniczna:

 • Projekt koncepcyjny układu funkcjonalno-przestrzennego;

 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego;

 • Konsultacje z poszczególnymi branżystami;

 • Ogólny zarys 3D projektowanego obiektu/ wstępne wizualizacje wg potrzeb Inwestora;

 •  

 • Nad tym etapem pracujemy do pełnej akceptacji  Inwestora

Etap III

Projekt pełno-branżowy budowlany , wykonawczy lub budowlano-wykonawczy;

Projekt architektoniczny (rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji, przekrojów, elewacji )

 • Projekt detali architektonicznych;

 • Projekt zestawienia stolarki okiennej, drzwiowej, dobór sufitów oraz posadzek (wg potrzeb Inwestora);

 • Projekt zagospodarowania terenu wraz z rozrysem detali małej architektury;

 • Projekt konstrukcyjny;

 • Projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o, wentylacji/klimatyzacji);

 • Projekt przyłączy do budynku;

 • Projekt instalacji elektrycznej;

 • Projekt drogowy (wg potrzeb inwestora);

 • Projekt stref pożarowych i uzgodnień ppoż (wg potrzeb Inwestora);

 • Projekt zieleni (wg potrzeb Inwestora);

 • Sporządzenie opisu projektu, specyfikacji zestawień materiałowych;

 • Sporządzenie dokumentacji urzędowej;

 • Procedura urzędowa do uzyskania pozwolenia na budowę;

Etap IV

 • Nadzór autorski nad realizacją;

 • Stały kontakt z kierownikiem budowy/ firma wykonawcza oraz poszczególnymi branżami;

 • Wprowadzanie zmian projektowych oraz zamienników materiałowych w czasie realizacji obiektu;

 • -----------------------------------------

 • Dobór nadzoru indywidualnie do każdego projektu.

  Projekt przekazywany jest z uzyskaniem pozwoleniem na budowę oraz pełnymi zezwoleniami/pozwoleniami potrzebnymi do rozpoczęcia prac budowlanych.

  Ostateczny projekt przekazywany jest w wersji PDF oraz papierowej.

  Na życzenie klienta sporządzamy kompleksowy kosztorys projektu architektonicznego oraz pełnobranżowego.

 

Wnętrza mieszkalne

 • Domy;
  • Mieszkania;
  • Apartamenty;
  • Projekty poszczególnych pomieszczeń (łazienka, kuchnia, salon, sypialnia, itd.)
 •  

Wnętrza komercyjne

  • Wnętrza salonów sprzedaży, sklepów, stoisk reklamowych, obiektów handlowych;
  • Wnętrza biurowe, recepcje, sale konferencyjne, reprezentacyjne;
  • Wnętrza restauracji, kawiarni, hoteli, galerii;
  • Wnętrza obiektów sportowych i rekreacyjne;
  • Wnętrza gabinetów  medycznych,
  • Wnętrza gabinetów  kosmetyczne, fryzjerskie;
 •  

Projektowanie przebudowy obiektów istniejących

Adaptacja poddaszy

 • Projekty mebli oraz małej architektury

 • Nadzór autorski nad realizacją projektu

 • Kosztorys inwestorski

 • Inwentaryzacje

 • Wizualizacje komputerowe 3D

 • Projektowanie logo, logotypów

 

Zobacz kompleksową zawartość opracowania

Etap I

Spotkanie z Inwestorem w celu ustalenia preferencji, oczekiwań oraz wstępnych założeń projektowych;

 • Ustalenie budżetu na realizację projektu;

 • Po decyzji o podjęciu współpracy -Podpisanie umowy;

 • Inwentaryzacja architektoniczna;

Etap II

Koncepcja projektu:

Sporządzenie 2-3  wariantów układu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza z opisem głównych rozwiązań projektowych;

 • Ustalenia preferencji kolorystycznych oraz wykończeniowych;

 • Przygotowanie modelu 3d oraz wizualizacji wnętrza;

 •  

 • Nad tym etapem pracujemy do pełnej akceptacji  Inwestora

Etap III

Rozrys techniczny projektu: 

Projekt ścian działowych, zabudowy gips-karton, systemy szaf;

 • Rzut podłóg;

 • Rzut sufitów podwieszanych;

 • Rzut projektowanego oświetlenia oraz punktów elektrycznych;

 • Rozwinięcia/widoki ścian z doborem kolorystyki oraz wyposażenia ;

 • Projekt instalacji wod-kan oraz c.o.;

 • Dobór materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia (farby, płytki, oprawy świetlne, tkaniny, firany, zasłony itd.) (możliwość wizyty z inwestorem w sklepie);

 • Dobór mebli (indywidualne projekty mebli do kuchni, salonu, zabudowy szaf itd.);

 • Rozrys detali niezbędnych do realizacji projektu;

 • Sporządzenie opisu projektu, specyfikacji zestawień materiałowych z wyszczególnieniem producenta, adresu sklepu, oraz potrzebnej ilości;

 • Wizualizacje architektoniczne;

 •  

Przy projektach powierzchni ceramicznych oraz łazienek dodatkowy projekt rozmieszczania płytek ceramicznych z precyzyjnym rozkładem ułożenia

Etap IV

Nadzór autorski nad realizacją inwestycji:

 • Ciągły kontakt mailowy oraz telefoniczny w trakcie realizacji projektu;

 • Koordynacja postępu prac wykonawczych na miejscu inwestycji. Sprawdzenie jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową;

 • Stały kontakt z kierownikiem budowy oraz wykonawcami;

 • Wprowadzanie ewentualnych zmian w projekcie na etapie realizacji;

 • -----------------------------------------------------

 • Ostateczny projekt przekazywany jest w wersji PDF oraz papierowej.

  Na życzenie klienta sporządzamy kompleksowy kosztorys projektu.

  Wizyta z klientem u dostawców, pośrednictwo w zakupach/ negocjacja cen.

   

 

Instalacje sanitarne

 •  
 • Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: wod-kan-gaz, centralnego ogrzewania wraz ze źródłami ciepła;
 • Projekty zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych;
 • Projekty instalacji HVAC w zakresie wentylacji mechanicznej, wody lodowej, ciepła technologicznego, klimatyzacji;
 • Projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, instalacji solarnych w zakresie kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki;
 • Projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych;
 •  

Instalacje elektryczne

 •  
 • Instalacje wysoko-prądowe (instalacja gniazd, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa);
 • Instalacje nisko –prądowe (kontrola dostępu, instalacja sygnalizacji pożaru);
 •  

Projekt konstrukcji

Projekt drogowy

Projekt zieleni

 

 

 

Projekty wyżej wymienionych instalacji opracowujemy w zakresie projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego i wykonawczego;

Przeprowadzamy także inwentaryzacje starych budynków, oraz inwentaryzacje powykonawcze;

Na życzenie klienta sporządzamy dokumentacje geologiczną oraz projekty technologiczne;