Aktualności

Rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym myjni samochodowej zlokalizowanej w Zabierzowie, Gmina Zabierzów.

Myjnia zostanie zlokalizowana na działce nr 148/1 w Zabierzowie.

Działka znajduje się  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej prowadzącej do Krakowa.

Obecnie na działce znajduje się stacja benzynowa tego samego Inwestora.

Projektowana myjnia będzie cztero-stanowiskowa zarówno dla samochodów osobowych jak i busów. Przy myjni zostanie również zlokalizowany odkurzacz z kompresorem. 

Pozwolenie na budowę przewiduje się na pod koniec Września 2013.