Aktualności

Na zlecenie firmy Kontrapunkt V-Projekt rozpoczęto udział w projekcie budowlanym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2

Projekt obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy (modernizacji i nadbudowy) Szpitala, co spowoduje dostosowanie obiektu do obecnych przepisów prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych, p.poż,BHP.

W skład Szpitala wchodzi:

- Centrum kompleksowej diagnostyki i terapii dla dzieci z FASD,

- Zespół diagnostyki aparaturowej RTG, Tomografii i Ultrasonografii,

- Zakład rehabilitacji,

- Oddział chirurgii ogólnej,

- Oddział pediatryczny z pododdziałami,

- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii z blokiem operacyjnym,

- Pododdział pulmonologiczny i alergologiczny,

- Oddział zakaźny z neuroinfekcją,

- Laboratorium analityczne i bakteriologiczne z częścią szatniową personelu oraz centrum konferencyjnym.

Na tym etapie nasza firma zajmuje się  sporządzeniem projektu budowlanego Technologii Medycznej całego Szpitala Specjalistycznego.

Przewidziany czas zakończenia prac projektowych  25.09.2013 r.