Aktualności

Kontynuacja projektu Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku we współpracy z firmą Kontrapunkt v-projekt z Krakowa.

W skład kompletnego opracowania będą wchodziły również przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Ważnym elementem będą również uzgodnienia PPOŻ. oraz BHP.  Nasze biuro uczestniczy również w projekcie technologii medycznej dla tego założenia projektowego.

Termin oddania projektu wykonawczego przypada na koniec listopada 2014r.