Aktualności

Przy współpracy z firmą projektową A LA CARTE nasza firma rozpoczęła prace projektowe nad projektem budowlanym przebudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na 1 piętrze segmentu `C` budynku Szpitala.

Prace polegają na dostosowaniu obiektu do przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz sanitarnych a także na wprowadzeniu do obiektu nowej funkcji.

Invois będzie prowadziło prace projektowe nad sporządzeniem następującej dokumentacji:

- Opis projektu budowlanego,

- Sporządzenie rzutów posadzek,

- Sporządzenie przekroju budowlanego,

- Rysunki z zakresu wyburzeń i zamurowani budowlanych,

- Schemat parteru budynku z zaznaczeniem opracowywanego skrzydła.

Przewidziany czas zakończenia projektu budowlanego wraz z przekazaniem do Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę  14.11.2013 r.